NeuroBiznes - Wykorzystanie wiedzy o biostrukturze mózgu w biznesie

 • Mózg człowieka jest złożonym organem z miliardami neuronów, neuroprzekaźników i synaps. Ostatnie postępy w neuronauce pozwoliły nam dowiedzieć się więcej o jej funkcjonowaniu. Neuronauka dała nam również wgląd w to, jak nasze mózgi reagują, gdy jesteśmy pod presją lub stresem. Ten artykuł skupi się na trzech obszarach, którymi nie powinieneś zawracać sobie głowy, jeśli chodzi o neuronaukę w przywództwie i zarządzaniu:

  1. Pomysł, że istnieje idealny typ mózgu dla każdej roli
  2. Pomysł, że istnieją pewne cechy, które są „na stałe”
  3. Pomysł, że ludzie reagują inaczej w zależności od płci

  Neurozarządzanie

  Neuro-zarządzanie to styl zarządzania, który koncentruje się na mózgu i jego funkcjach. Chodzi również o to, jak wykorzystać mózg jako narzędzie do przywództwa, co można osiągnąć dzięki neuronauce i psychologii. Neuro-zarządzanie to nie tylko zrozumienie mózgu, ale także wykorzystanie go jako narzędzia przywództwa. Neuro-przywództwo to nie tylko zrozumienie mózgu, ale także wykorzystanie go jako narzędzia przywództwa.

  Neurozarządzanie zespołem

  Nowe badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley wykazało, że gdy zespół pracuje razem nad zadaniem, jego fale mózgowe mają tendencję do synchronizacji. Wynika to z faktu, że neurony w mózgu synchronizują się ze sobą. Im więcej neuronów jest zsynchronizowanych, tym silniejsze jest połączenie między nimi.

  Badanie wykazało, że ta synchronizacja fal mózgowych była najsilniejsza, gdy członkowie zespołu byli ze sobą zaangażowani, a nie tylko pracowali nad własnymi zadaniami. Naukowcy sugerują, że może to wynikać z tego, że członkowie zespołu są w stanie pomagać sobie nawzajem, kiedy najbardziej tego potrzebują i dzielić się pomysłami.

  Różnica między technologią neurofeedbacku a innymi metodami synchronizacji członków zespołu

  Technologia neurofeedbacku to rodzaj stymulacji mózgu, który może pomóc ludziom zsynchronizować fale mózgowe. Jest to technika biofeedbacku, która wykorzystuje elektroencefalografię (EEG) do pokazania użytkownikowi własnych fal mózgowych, a następnie jest w stanie je dostosować za pomocą pętli sprzężenia zwrotnego.

  Różnica między technologią neurofeedbacku a innymi metodami synchronizacji członków zespołu polega na tym, że nie wykorzystuje ona żadnej formy mowy ani kontaktu fizycznego. Zamiast tego łączy fale mózgowe użytkownika z maszyną za pomocą elektrod przymocowanych do skóry głowy.

neurobiznes

Neurosprzedaż

Neurosprzedaż to oparte na neuronauce podejście do sprzedaży, które pomaga profesjonalistom poprawić wyniki sprzedaży. Łączy najnowsze odkrycia neuronauki z najlepszymi praktykami tradycyjnego szkolenia sprzedażowego i okazał się skuteczny w ponad 30 krajach.

Metodologia Neurosprzedaż opiera się na najnowszych odkryciach neuronauki i łączy je z tradycyjnymi najlepszymi praktykami szkolenia sprzedażowego. Metodologia Neurosprzedaż okazała się skuteczna w ponad 30 krajach.

Neuronegocjacje

Psychologia negocjacji to złożony temat, który od dziesięcioleci jest przedmiotem badań. Możemy wykorzystać neuronaukę, aby pomóc nam zrozumieć proces negocjacyjny i czynniki, które wpływają na nasz sukces w tym procesie. Często myślimy o negocjacjach jako o procesie liniowym z wyraźnym początkiem, środkiem i końcem. W rzeczywistości jest to bardziej ciągła pętla; nieustannie wchodzimy w interakcję ze sobą i dostosowujemy nasze pozycje w oparciu o to, co widzimy podczas interakcji.

Neuronauka negocjacji pomaga nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób ludzie wchodzą w interakcje w negocjacjach i jakie czynniki wpływają na ich sukces.

Neurocoaching

Coaching to popularny sposób na doskonalenie umiejętności i osiąganie celów. Neurocoaching to wykorzystanie neurologii i neuronauki do pomocy osobom w osiągnięciu ich celów.

Neurocoaching to rozwijająca się dziedzina, która w ostatnich latach przyciągnęła wiele uwagi. Neuro-coachowie to profesjonaliści posiadający rozległą wiedzę z zakresu neurologii, psychologii i coachingu, którzy wykorzystują te umiejętności, aby pomóc osobom w osiągnięciu ich celów. Pracują z klientami przez ograniczony czas od około sześciu miesięcy do jednego roku, podczas których koncentrują się na konkretnych celach lub wyzwaniach, przed którymi może stanąć klient.

Z neurotrenerów mogą korzystać wszyscy, od dyrektorów generalnych po uczniów, którzy chcą odnieść więcej sukcesów w szkole lub pracy.

Korzyści z posiadania neurocoacha w zespole

Neurocoach może pomóc pracownikom w ich produktywności i kreatywności. Zazwyczaj są przeszkoleni w zakresie neuronauki, psychologii i coachingu biznesowego.

Korzyści z korzystania z coacha w gabinecie to:

 • Pomaga ludziom być bardziej produktywnymi.
 • Tworzy lepsze środowisko pracy.
 • Lepsze umiejętności komunikacyjne.
 • Lepsza samoświadomość.
 • Lepsze zrozumienie, w jaki sposób przetwarzamy informacje.

Korzyści z coachingu w miejscu pracy z neuronauką to:

 • Poprawia wydajność zadań wymagających kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów, takich jak sesje burzy mózgów lub zadania związane z zarządzaniem projektami.
 • Pomaga ludziom być bardziej kreatywnymi, ucząc ich, jak efektywniej korzystać z mózgu.