Metoda rozwojowa mózgu – jak to działa?

Metoda rozwojowa mózgu – jak to działa?

Metoda rozwoju mózgu to technika, która uczy ludzi, jak poprawić funkcjonowanie mózgu i uczyć się. Jest to stosunkowo nowa koncepcja w świecie neuronauki, która zyskała na popularności w ostatnich latach. Neuronauka metody rozwoju mózgu opiera się na założeniu, że...

NeuroRozwój – definicja i zagadnienia

NeuroRozwój – definicja i zagadnienia

Neurorozwój to termin używany do opisania rozwoju ludzkiego mózgu. Termin ten jest zwykle związany z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, opóźnieniami rozwojowymi i innymi zaburzeniami neurologicznymi. Zaburzenia neurorozwojowe są klasyfikowane jako „zaburzenia rozwoju nerwowego”, ponieważ uważa się,...

Nauka o mózgu w codziennym życiu

Nauka o mózgu w codziennym życiu

Nauka o mózgu to rozwijająca się dziedzina, która istnieje od kilku dziesięcioleci. To badanie mózgu i sposobu jego działania. Mózg składa się z neuronów, które są komórkami nerwowymi wysyłającymi sygnały elektryczne do innych komórek nerwowych lub mięśni. Sygnały te pozwalają mózgowi prawidłowo...

Jak działa STRUCTOGRAM?

Jak działa STRUCTOGRAM?

Struktogram to diagram przedstawiający strukturę neuronu. Strukturogram jest używany głównie w neuronauce do reprezentowania struktury neuronu. Może być użyty do pokazania różnych części neuronu i sposobu ich połączenia. Główna część neuronu nazywana jest somą, która...

Trójkolorowa biostruktura mózgu

Trójkolorowa biostruktura mózgu

W latach 70. i 80. ubiegłego wieku Paul D. MacLean prowadził badania nad ewolucyjnymi i biologicznymi aspektami funkcjonowania mózgu. Za bardzo ważne uważa się badania prowadzone przez MacLeana dotyczące psychologii ewolucyjnej. Najbardziej znany jest ze swojej pracy...

Biostrukturalna analiza mózgu – przegląd informacyjny

Biostrukturalna analiza mózgu – przegląd informacyjny

Nauka o biostrukturalnej analizie mózgu to nowy sposób diagnozowania i leczenia zaburzeń neurologicznych i psychiatrycznych. Ma wiele potencjalnych zastosowań w medycynie, m.in. w diagnostyce choroby Alzheimera i choroby Parkinsona, a także w leczeniu depresji, lęków,...